veer-397234361

Văn hóa doanh nghiệp

Giá trị của chúng tôi

Đức lớn thúc đẩy tăng trưởng, đặt con người lên hàng đầu.

Khái niệm tài năng của chúng tôi nhằm mục đích xây dựng một đội ngũ tài năng thực dụng, đoàn kết, sáng tạo và dám nghĩ dám làm để phục vụ khách hàng trong ngành điều khiển chuyển động toàn cầu.

Khách hàng trọng điểm

Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm.

Sự đổi mới

Khuyến khích sự sáng tạo và nuôi dưỡng văn hóa cải tiến liên tục.

Chính trực

Tiến hành kinh doanh với sự trung thực, minh bạch và hành vi có đạo đức.

Xuất sắc

Hãy tiến lên phía trước, phấn đấu để đạt được sự xuất sắc trong mọi khía cạnh công việc của chúng tôi, hướng tới những tiêu chuẩn cao nhất.

Đội

Công ty TNHH Công nghệ Rtelligent Thâm Quyến

Đội
Đội 1
đội

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Công ty TNHH Công nghệ Rtelligent Thâm Quyến

biểu tượng

Tầm nhìn của công ty

Cam kết trở thành nhà cung cấp thông minh đẳng cấp thế giới về các sản phẩm và giải pháp điều khiển chuyển động, đồng thời là đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp.

Sứ mệnh doanh nghiệp

Chúng tôi luôn sẵn sàng vượt qua thử thách để cung cấp các giải pháp điều khiển chuyển động thông minh, hiệu suất tốt nhất cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất, được phát triển và hỗ trợ với sự hợp tác của bạn và phù hợp với nhu cầu của bạn.